Priser


Almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
Månedlig pris kr. 69.715, 00

Indskrives den unge som led i en ungdomssanktion er taksten pr. måned kr. 77.654,00 – de første 3 måneder.

Midlertidigt botilbud til voksne § 107
Månedlig pris kr. 67.829,00

For at få en § 107 plads på opholdsstedet i Roskilde, skal man være flyttet ind i et §66 forløb inden det fyldte 18. år.
Akutanbringelse, døgntakst er kr. 2.560,00

Er den unge indskrevet på en akutplads, kan pladsen opsiges fra dag til dag.