Personale på Skovkanten


Personalet på Opholdsstedet I Roskildes afdelinger er prioriteret til at være stort set uddannet personale eller personale med erfaring for målgruppen.
Leder af afdelingerne er uddannet socialpædagog med over 20 års erfaring på feltet.
Personalet er uddannet pædagoger og vi har nogle enkelte uden uddannelse, men hvor erfaring på området er stort.