Pædagogik


Vores overordnede mål med den unge, som er anbragt på opholdsstedet er at højne livskvaliteten. Det er ikke vores opgave at definere de unges livskvalitet, men derimod, at give dem redskaberne til at opnå den livskvalitet de definerer for sig selv. Det er samtidig vores mål, at støtte den unge mod positiv udvikling, hvor den unge bliver så selvhjulpen og uafhængig som muligt, med henblik på at kunne opnå en selvstændig voksentilværelse.

Vi arbejder altid ud fra et positivt udviklings syn hvor ressourcer og kompetencer synliggøres og styrkes. Vi støtter den unge ved at vejlede og give redskaber til at håndtere givne situationer, altid afstemt efter den unges kompetencer og udviklings mål.

Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang, hvor vi tror på, at det er i relationen mellem mennesker at udviklingen sker. Vi gør os derfor meget umage med at være omsorgsfulde, engageret og trygge voksne som de unge kan have tillid til. Vi har fokus på den anerkendende tilgang, hvor vi værdsætter hinanden som hele mennesker uanset udfordringer og kompetencer.

Med anerkendelse, ros og respekt, ønsker vi at motivere til positiv forandring hos den enkelte unge. Vi tror på, at små forandringer, skaber større forandringer.

Vores unge har ofte mangelfulde eksekutive funktioner, og vi har i den forbindelse gode erfaringer med at anvende en individuelt tilrettelagt social færdighedstræning, hvor vi træner, og udvikler personlige sociale færdigheder. Det gør vi blandt andet igennem samtaler, rollespil og øvelser, tilpasset den unges behov.

Der arbejdes altid løbende med udvikling af sociale relationer, fritidsaktiviteter, skolegang, uddannelse, arbejde, økonomi, og botræning. Vi er meget bevidste om hele tiden at udfordre og støtte de unge på samme tid.

Hverdagen er præget af en synlig struktur der skaber stabilitet og ro til udvikling.