Visitation


​Visitationen varetages af daglig leder Pia Cardell som kan kontaktes på tlf. 42612389.

Du er altid velkommen til at henvende dig til opholdsstedet for nærmere information og drøftelse af en konkret ung, i relation til opholdsstedets målgruppe.  Der vil altid være mulighed for at komme og besøge os.
For at have det bedst mulige grundlag for visitationen, og dermed sikre at den unge bliver velplaceret, skal alle relevante sagsakter fremsendes.

Når det er besluttet at den unge er inden for opholdsstedet målgruppe og kan ses i relation med de øvrige unge, vil vi hurtigst muligt kontakte anbringende myndighed for at aftale et forbesøg, med mulighed for gensidigt uddybende spørgsmål samt en rundvisning af stedet.

Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Den unges kommende kontaktperson i huset vil være til stede ved besøget og senere ved indflytningen.

​Efterfølgende aftales rammerne og dato for indskrivning.