Målgruppe


Opholdsstedet i Roskilde henvender sig til unge i alderen 13 – 22 år

Vores indskrevne unge er oftest unge, der har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt unge med diagnoser indenfor autismespektret. De unge har ofte manglende tillid til og kendskab til nære relationer med voksne. Mange af de unge vi møder er følelsesmæssigt skadede, og har ringe selvindsigt og manglende selvværd. De unge har ofte svært ved at mærke og sætte grænser for sig selv og andre. De kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og har derfor ofte et begrænset netværk.

Vi har ofte unge med kognitive vanskeligheder, unge med personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, samt unge der dømt til strafferetlig foranstaltning.

Vi har igennem de sidste 16 år specialiseret os med følgende målgrupper:

 • Unge med diagnoser indenfor autismespektret
 • Unge der er indad reagerende
 • Unge der har behov for en struktureret hverdag
 • Unge der har behov for træning i sociale færdigheder.
 • Unge med særligt behov for opbyggelse af positiv identitet
 • Unge der er idømt ungdomssanktion
 • Unge med ringe selvværd
 • Unge der har oplevet omsorgssvigt
 • Unge der har behov for efterbehandling i forhold til brug af stoffer
 • Unge med personlighedsforstyrrelser
 • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser
 • Unge med tilknytningsforstyrrelser