Skole


De unge er ved indskrivningen ofte kendetegnet ved at have haft en mangelfuld eller problematisk skolegang. Det skyldes gerne en sammensætning af flere faktorer, som kognitive og sproglige vanskeligheder, problemer med arbejdshukommelse, generel mistrivsel, og uhensigtsmæssige handlemønstre.

Ved indskrivningen på opholdsstedet i Roskilde lægger vi vægt på, at den unge matches med det rette skoletilbud, der tager hensyn til den unges behov for støtte. Forinden indskrivningen skal der være taget stilling til den unges skoleplaceringen.

På opholdstedet i Roskilde vægter vi skolegang og uddannelse højt. Alle indskrevne unge har en meningsfuld hverdag og en uddannelsesplan de passer. Vi samarbejder naturligvis med den unges uddannelsesvejleder om, at finde den rette uddannelsesvej, hvis den unge undervejs ændrer kurs.

Vores målgruppe har ofte behov for støtte til, at udvikle deres kompetencer og kunne honorer de krav de møder i uddannelsessystemet. Vi arbejder derfor anerkendende og støttende på at udvikle de unges forudsætninger for en bedre skolegang. I gennem vores pædagogiske arbejde, skabes der forståelse, mening, og motivation til at fastholde skole og uddannelse.  En bedre skolegang styrker mulighederne for beskæftigelse, og et selvstændigt voksenliv. Vi ser en meningsfuld hverdag med uddannelse som forbyggende og beskyttende mod andre risikofaktorer den unge kan møde i sit liv.

Roskilde har mange uddannelsesmuligheder, og vi har igennem mange år opnået et godt og tæt samarbejde med flere skoler og uddannelsesinstitutioner.