ADL-træning


Vi ser ADL-træning som en vigtig forudsætning for, at den unge på sigt kan komme ud i egen bolig og opnå et så selvstændigt og velfungerende voksenliv som muligt. Vi arbejder bevidst på, at styrke og træne specifikke kompetencer der er målrettet den unges evne til at varetage og mestre praktiske hverdagsopgaver. For at kunne leve op til omgivelserne og samfundets krav og forventninger, sætter det ligeledes store krav til den unges følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Vi ser derfor Bo-træning som en sammensat opgave, der skal ruste den unge hele vejen rundt.

Der vil som led i ADL-træning være fokus på nedenstående punkter.

Gennemføre uddanelse eller tage på arbejde.

 • Stå op og tage i skole/arbejde hver dag uden hjælp fra pædagogerne
  • Hvis jeg er syg, skal jeg selv melde mig syg til skole/arbejde.

 Håndtering af økonomi.

  • Lave et buget og kunne følge det, så jeg har penge tilbage sidst på måneden.
  • Betale mine egne regninger.
  • Kunne bruge E-boks, Nem-ID.

 Kost og madlavning

  • Kunne købe ind alene og lave min egen mad.
   • Skrive en indkøbsseddel.
   • Handle ind alene.
   • Lave mad alene.
  • Rydde op efter mig selv, så andre kan bruge det efter mig.

 Rengøring og personlig hygiejne

 • Kunne holde mit værelse rent.
  • Vurdere hvornår jeg skal støvsuge.
  • Vurdere hvornår jeg skal vaske gulv.
  • Vurdere hvornår jeg skal tørre støv af.
  • Vurdere hvornår jeg skal vaske og tørre mit eget tøj.
 • Vurdere hvornår jeg trænger til at.
  • Gå i bad og vaske mig.
  • Børste tænder.
  • Andet personligt hygiegne
 • Kunne passe på mig selv.
  • Ikke drikke mig fuld i hverdagen.
  • Ikke tage stoffer.
  • Ikke ødelægge mit værelse hvis jeg bliver sur.

Følelses- og adfærdsmæssig udvikling.

 • Kunne kommunikere med andre.
  • Kunne tage imod beskeder og følge dem.
  • Kunne lave aftaler og overholde dem.
  • Kunne overholde opholdsstedets husorden.
 • Forståelse af egne kompetencer
 • Forståelse af social fremtræden
  • Her i blandt situationsfornemmelse
 • Styrke et positivt selvbillede og positivt tilhørsforhold til at kunne indgå i forpligtende relationer
 • Forståelse for gode normer og konflikthåndtering.