Priser


Almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
Månedlig pris kr. 73.964,00

Indskrives den unge som led i en ungdomssanktion er taksten pr. måned kr. 79.375,00 – de første 3 måneder.

Midlertidigt botilbud til voksne § 107
Månedlig pris kr. 72.046,00
For at få en § 107 plads på opholdsstedet i Roskilde, skal man være flyttet ind i et §66 forløb inden det fyldte 18. år.

Akutanbringelse, døgntakst er kr. 2.560,00

Er den unge indskrevet på en akutplads, kan pladsen opsiges fra dag til dag.

Indsatsen består af følgende ydelser

Socialpædagogisk støtte (§ 85)
Midlertidigt ophold (fx §§ 107, 109, 110, SUL § 141)

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper

Botilbud til midlertidige ophold, § 107

Takster pr. døgn – gældende for 2023

Niveau 1
Andre ydelser
Socialpædagogisk støtte (§ 85) 0 kr.
Ophold
Midlertidigt ophold (fx §§ 107, 109, 110, SUL § 141) 2.461 kr.
Takst i alt 2.461 kr.
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms 2.347,79 kr.

 

Socialpædagogisk behandling (fx §§ 11, 52)
Anbringelse (§ 52)

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Takster pr. døgn – gældende for 2023

Niveau 1
Behandling
Socialpædagogisk behandling (fx §§ 11, 52) 0 kr.
Ophold
Anbringelse (§ 52) 2.530 kr.
Takst i alt 2.530 kr.
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms 2.413,62 kr.