Målgruppe på Skovkanten


Opholdsstedet i Roskilde afdeling 77 – Skovkanten henvender sig til unge i alderen 13 – 23 år

Vores indskrevne unge er oftest unge, der har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt unge med diagnoser indenfor autismespektret. De unge har ofte manglende tillid til og kendskab til nære relationer med voksne. Mange af de unge vi møder er følelsesmæssigt skadede, og har ringe selvindsigt og manglende selvværd. De unge har ofte svært ved at mærke og sætte grænser for sig selv og andre. De kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og har derfor ofte et begrænset netværk.

Vi har ofte unge med kognitive vanskeligheder, unge med personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, samt unge der dømt til strafferetlig foranstaltning.

Vi har igennem de sidste 16 år specialiseret os med følgende målgrupper:

 • Unge med diagnoser indenfor autismespektret
 • Unge der er indad reagerende
 • Unge der har behov for en struktureret hverdag
 • Unge der har behov for træning i sociale færdigheder.
 • Unge der er idømt ungdomssanktion
 • Unge med ringe selvværd
 • Unge der har oplevet omsorgssvigt
 • Unge der har behov for efterbehandling i forhold til brug af stoffer
 • Unge med personlighedsforstyrrelser
 • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser
 • Unge med tilknytningsforstyrrelser

Målgruppe på Toppen


Opholdsstedet i Roskilde afdeling 100 – Toppen henvender sig til unge i alderen 7 – 14 år

Vores indskrevne børn er oftest børn, der har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt børn med diagnoser så som ADD/ADHD. Børnene har ofte manglende tillid til og kendskab til nære relationer med voksne. Mange af børnene vi møder er følelsesmæssigt skadede, og har ringe mentaliseringsevne og manglende selvværd. De kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og har derfor ofte et begrænset netværk.

Vi er på Toppen godkendt til at arbejde med:

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt

 

Du kan finde os på tilbudsportalen her

Du kan også ringe til Pia på telefonnummer: 42 61 23 89 eller Catherine på telefonnummer: 93 60 64 28