Bo-træning


Vi ser Bo-træning som en vigtig forudsætning for, at den unge på sigt kan komme ud i egen bolig og opnå et så selvstændigt og velfungerende voksenliv som muligt. Vi arbejder bevidst på, at styrke og træne specifikke kompetencer der er målrettet den unges evne til at varetage og mestre praktiske hverdagsopgaver. For at kunne leve op til omgivelserne og samfundets krav og forventninger, sætter det ligeledes store krav til den unges følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling. Vi ser derfor Bo-træning som en sammensat opgave, der skal ruste den unge hele vejen rundt.

Der vil som led i Bo-træning være fokus på nedenstående punkter.

Håndtering af økonomi, at kunne administrer sin egen økonomi, lave et budget, betale regninger, opsparing, tjekke netbank og e-boks.

Kost og madlavning, at planlægge og foretage indkøb, forståelse af sund kost, håndtering af madvarer, forstå og følge en opskrift, og almindelig hverdags madlavning.

Rengøring og personlig hygiejne, indarbejdelse af systematik og gode vaner i forhold til bad, rent tøj, tøjvask, tandbørstning, samt oprydning og rengøring.

Helbred og selvstændighed, varetagelse af egen medicin, foretage tandlæge besøg, tage kontakt til egen læge og andre offentlige instanser, selv at kunne navigere rundt med bus og tog, køb og optakning af rejsekort. Normalisere en døgnrytme, at skabe en meningsfuld hverdag, at lære at tage initiativ og føle et ansvar.

Følelses- og adfærdsmæssig udvikling, forståelse af egne kompetencer, forståelse af social fremtræden, situationsfornemmelse, at styrke et positivt selvbillede, at kunne skabe positivt tilhørsforhold, at kunne indgå i forpligtende relationer, forståelse for gode normer og konflikthåndtering.