Virksomhedsinfo


Opholdsstedet i Roskilde er en selvejende fond. Fonden drives af en bestyrelse som består af,

  • Inger Bertelsen, formand
  • Christian Dannebrog
  • Lise Lotte Skovgård
  • Else Hanne Henriksen
  • Irene A Jørgensen

Alle med mange års erfaring med arbejde fra opholdssteder for udsatte unge.

Godkendt til:
Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (jf.  66, stk. 1, nr. 5 Lov om social service)
Efterværn ( jf. § 76 Lov om social service )

Unge der er idømt anden strafferetslige foranstaltning. (jf. straffelovens § 74 a )
Midlertidigt botilbud til voksne (jf.§ 107 Lov om social service)

Adresse
Boserupvej 77
4000 Roskilde

Kontaktoplysninger
Vagttelefon til huset personale tlf. 51 20 59 15
Ved nye henvendelser og visitation tlf. 26 74 46 77
E-mail : info@opholdsstedetiroskilde.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedetiroskilde.dk