Virksomhedsinfo


Opholdsstedet i Roskilde er en selvejende fond. Fonden drives af en bestyrelse som består af,

  • Inger Bertelsen, formand
  • Christian Dannebrog
  • Lise Lotte Skovgård
  • Else Hanne Henriksen
  • Irene A Jørgensen

Alle med mange års erfaring med arbejde fra opholdssteder for udsatte unge.

Godkendt til:
Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (jf.  66, stk. 1, nr. 5 Lov om social service)
Efterværn ( jf. § 76 Lov om social service )

Unge der er idømt anden strafferetslige foranstaltning. (jf. straffelovens § 74 a )
Midlertidigt botilbud til voksne (jf.§ 107 Lov om social service)

Adresse
Boserupvej 77
4000 Roskilde

Kontaktoplysninger
Vagttelefon til huset personale tlf. 31744328
Ved nye henvendelser og visitation tlf. 42612389
Socialrådgiver: Catherine Lind tlf. 93606428
E-mail : info@opholdsstedetiroskilde.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedetiroskilde.dk