Skovkanten

Skovtoppen

Virksomhedsinfo


Opholdsstedet I Roskilde er en selvejende fond, med to afdelinger. Fonden drives af en bestyrelse som består af,

  • Inger Bertelsen, formand
  • Christian Dannebrog
  • Lise Lotte Skovgård
  • Else Hanne Henriksen
  • Irene A Jørgensen

Alle med mange års erfaring med arbejde fra opholdssteder for udsatte unge.

Afdeling 77: Skovkanten – Godkendt til:

Målgruppe: 13-18 år (23)

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (jf.  66, stk. 1, nr. 5 Lov om social service)
Efterværn ( jf. § 76 Lov om social service )

Unge der er idømt anden strafferetslige foranstaltning. (jf. straffelovens § 74 a )
Midlertidigt botilbud til voksne (jf.§ 107 Lov om social service)

Adresse
Boserupvej 77
4000 Roskilde
Find os på Google maps her

Afdeling 77: Skovtoppen – Godkendt til:

Målgruppe: 4-14 år

Døgnophold (§ 52)
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Adresse
Boserupvej 100A 2.sal
4000 Roskilde
Find os på Google maps her


Kontaktoplysninger
Ved nye henvendelser og visitation ring til Pia Cardell på tlf. 42612389
E-mail til Pia: info@opholdsstedetiroskilde.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedetiroskilde.dk
Facebook: https://www.facebook.com/OphiRoskilde/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/ophroskilde/