Afdeling 100 – Toppen


Opholdsstedet i Roskilde er et socialpædagogisk opholdssted, der tilbyder et hjemligt miljø.

Afdelingen Toppen har målgruppen 7 til 14 år og er klar til at få børn indskrevet.

Fordelen ved at barnet anbringes ved os er bl.a. at der undgås skift imellem anbringelserne når barnet naturligt skal flytte afdeling pga. alder.
Vi ønsker at skabe et så hjemligt miljø som muligt, indenfor pædagogiske rammer, hvor vi kan skabe forandring hos barnet.

Vi ved at det kan være et stort psykisk pres, når et barn af forskellige årsager skal skifte anbringelses sted og vi vil gerne være med til at nedbringe dette pres for barnet. Derfor er vores vision netop at barnet ikke skal tænke, at han/hun nu skal flytte anbringelsessted, men blot skifte værelse. Da vi samarbejder afdelingerne i mellem, vil det føles naturligt og spændende for barnet at flytte værelse, da kendskab til pædagogerne og huset ikke vil være nyt.
Igennem fællesspisning, aktiviteter, hyggeaftener osv. vil barnet have kendskab til rammerne. Vi ønsker at barnet skal tænke på indretning af værelse og plakater, og ikke på et nyt sted, med nye ukendte mennesker.

Vores indskrevne børn og unge er oftest børn, der har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt diagnoser. Børnene har ofte manglende tillid til og kendskab til nære relationer med voksne. Mange af de børn vi møder er følelsesmæssigt skadede, har ringe selvindsigt og manglende selvværd. Børnene har ofte svært ved at mærke og sætte grænser for sig selv og andre. De kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og har derfor ofte et begrænset netværk.